Jag arbetar med illustration och formgivning. Gärna uppdrag med kulturhistoriskt anknytning, utställningar, inredning eller produkter. Uppdragen varierar och inom olika områden för museer, publika besöksmål, bokförlag, design- och inredningsprojekt.

Illustration av biografen i Lucca från en studieresa i Italien.


Dörröverstycken med riksvapnet tre kronor över entréerna till Gustav III:s våning och hertig Fredrik Adolfs våning i Stockholms slott.


Riddarholmen i Stockholm